Aktivitet ne Kukes per mbrojtjen e mjedisit

Aktivitet ne Kukes per mbrojtjen e mjedisit

Me 15 Maj 2015 ne qytetin e Kukesit, EITI Shqiptar iu bashkua levizjes “Ta Pastrojmë Shqipërinë” organizuar nga Green Line Albania, me qellim mbeshtetjen e aktiviteteve sensibilizuese per mbrojtjen e mjedisit. Te pranishem ne kete takim ishin perfaqesues te pushtetit vendor, shoqerise civile dhe qytetare.

2 3