Korrik 2024

Sekretariati Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse në datën 26 qershor 2024 priti misionin e Bankës Botërore nga Washington DC, të përbërë nga përfaqësuesit e saj Znj.Nina Inamahoro ( udhëheqëse e ekipit dhe zyrtare operacionale) dhe Znj. Magdalena Chawuta (specialiste në fushën e minierave)....