Qershor 2024

EITI, në partneritet me Bankën Botërore dhe Qeverinë e Zvicrës, të përfaqësuar nga Sekretariati Shtetëror për Çështje Ekonomike (SECO), organizuan në datat 17-19 qershor 2024 në Gjenevë, një takim për mësimin e ndërsjellë duke mbledhur Koordinatorët Kombëtarë dhe përfaqësuesit e grupeve shumëpalëshe të EITI (MSG)...

Sekretariati Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse në datën 25 qershor 2024 priti misionin e Bankës Botërore nga Washington DC, të përbërë nga përfaqësuesit e saj Znj.Nina Inamahoro ( udhëheqëse e ekipit dhe zyrtare  operacionale) dhe Znj. Magdalena Chawuta ( specialiste në fushën e...