Prill 2023

Në datat 09-13, tetor 2022, me ftesë të Sekretariatit Ndërkombëtar EITI, Drejtuesi i Sekretariatit të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse mori pjesë në takimin e koordinatorëve kombëtare dhe mbledhjen e bordit që u zhvillua në Oslo, Norvegji.   Objektivi i takimit të koordinatorëve kombëtare të vendeve...

Në datat 16- 20 Janar 2023, me ftesë të Sekretariatit Ndërkombëtar EITI, titullari i institucionit dhe stafi kryen një vizitë pune në zyrat e Sekretariatit Ndërkombëtar EITI në Oslo, Norvegji me qëllim marrjen pjesë në workshopin mbi ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve në sektorin e...

Konferenca Ndërkombëtare Minex Europe Mining për një prespektivë të re mbi mineralet dhe investimet ne Ballkanin Perendimor, Tiranë në datë 05-06 Korrik.2022.Kjo Konference ka mbledhur së bashku shumë kompani dhe organizata nga 26 vende në mbarë Evropën dhe Amerikën e Veriut me fokus temë “Zhvillimi...

Me ftesë të Sekretariatit Ndërkombëtar për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI), Sekretariati Kombëtar për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (ALBEITI) zhvilloi një vizitë 6 ditore gjatë muajit janar 2023, në Oslo ku përfaqësuesit e institucionit morën pjesë në një mori takimesh intensive me qëllim ngritjen e...

  Denonconi shkeljet me qëllim shmangien dhe parandalimin e nxitjes apo kërkesës për përfshirjen e punonjësve te administrates shtetërore në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje gjatë fushatës zgjedhore të zgjedhjeve për pushtetin vendor të 14 majit 2023.     Kontakte :...