Dhjetor 2021

Më 14 Dhjetor 2021, Sekretariati Ndërkombëtar EITI organizoi në format virtual Konferencën dhe Seminarin rajonal Tranzicioni i Energjisë. Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti ishte diskutimi i statusit aktual si dhe politikave të reja për të mundësuar një platformë për vendet zbatuese të EITI-it në Euroazi dhe...