Nëntor 2021

Sekretariati Ndërkombëtar EITI në Oslo organizoi në datë 23 Nëntor 2021, një tryezë diskutimi mbi shkëmbimin e njohurive për Ndërmarrjet Shtetërore në lidhje me praktikat më të mira në rajonin e Euroazisë dhe Azisë Juglindore. Gjatë takimit u diskutua mbi rëndësinë që ka transparenca në ndërmarrjet...