Gusht 2021

Nisma EITI në Shqipëri synon nxitjen dhe zhvillimin e një debati cilësor dhe ndërveprues midis antarëve të shoqërisë civile, biznesit, qeverisë dhe publikut në përgjithësi. Ky ishte dhe fokusi i takimit organizuar më datë 16 Gusht 2021, mes EITI Ndërkombëtar dhe përfaqësuesve të MSG dhe...