Dhjetor 2020

Në datën 24 Dhjetor 2020 u zhvillua Prezantimi i Studimit Final të Projektit “Shërbime Konculence për Impaktin Social të Industrisë Nxjerrëse në kontekstin Lokal, Punësim” nr. ALBEITI/CS/CQ/E.3, të realizuar me fondet e Bankës Botërore, nga Konsulenti Haxhiaj&Hajdari, në nënkontraktim me Albanian Local Capacity Development Foundation...

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Portalit AlbEITI Open Data, te Grupi Ndërinstitucional i Punës (MSG Shqipëri) me përfaqësues të qeverisë, kompanive dhe shoqërisë civile. Prezantimi siguroi një pamje të përgjithshme të moduleve të sistemit, duke u përqëndruar veçanërisht në modulet që janë të arritshme...

Në 18 Dhjetor 2020, në sallën Europa tek libraria Tirana Times, Ambasadori i Marrëdhënieve me Publikun i EITI-t për vitin 2020, Ledion Krisafi, organizoi një takim me gazetarë. Gjatë takimit drejtuesi i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse, Genci Tërpo, bëri një prezantim të projekteve...