Nëntor 2020

Njoftimi i Dhënies së Kontratës Emri i Projektit: Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Granti Nr. TF0A6493) Vendi: Shqipëri Numri i Projektit: P158380 Data: 13 Nëntor 2020 Dhënia e Kontratës për Procedurën “RfQ”   Emri dhe Adresa e Furnizuesit Data e nënshkrimit të Kontratës Metoda e Prokurimit Cmimi Kohëzgjatja Qëllimi i përmbledhur i Kontratës CCS shpk   Rr. “Sulejman Delvina”, ...

Pavarësisht gjendjes së vështirë me pandeminë Covid-19, Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI) ka arritur të realizojë projektet e planifikuara për 2020. Kjo u tha nga zoti Genci Tërpo, drejtor i EITI në Shqipëri gjatë prezantimit të projekteve të EITI-t për vitin 2020. ‘Ky...

Njoftim i Dhënies së Kontratës Emri i Projektit: Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Granti Nr. TF0A6493) Vendi: Shqipëri Numri i Projektit: P158380 Data: 5 Nëntor 2020   Konsulenti të cilit i është dhënë Kontrata:     Znj. Alba Cela   Adresa e Konsulentit:     Rr. “Andon Zako Çajupi, No.20/5”, Tiranë, Shqipëri. E-mail: acela@aiis-albania.org Mobile: +355696031023 Data e nënshkrimit të Kontratës:   5...