Shtator 2020

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E FIRMAVE)   Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A6493   Titulli i paketës:        Shërbime konsulence për inventarizimin, digjitalizimin dhe krijimin e Portalit të Kadastrës Minerare.   Nr. i Referencës:        ALBEITI/CS/CQ/F.2   Kjo Kërkesë për Shprehje Interesi publikohet pas Njoftimit të Përgjithshëm...

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E INDIVIDËVE)   Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A6493   Titulli i paketës:        Përzgjedhja e një Konsulenti Individual për hartimin e Strategjisë së Komunikimit për periudhën 2021 - 2022 Nr. i Referencës:        ALBEITI/CS/IC/C.3   Kjo Kërkesë për Shprehje Interesi publikohet...