Qershor 2020

Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A6493 Titulli i paketës:  Shërbime konsulente për Ndikimin Social të Industrisë Nxjerrëse në kontekstin lokal dhe punësimi Nr. i Referencës:  ALBEITI/CS/CQ/E.3 Kjo Kërkesë për Shprehje Interesi publikohet pas Njoftimit të Përgjithshëm të Prokurimit për këtë projekt, i publikuar në...

Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A6493 Titulli i paketës: Shërbime konsulente për Ndikimin në Mjedis të Industrisë Nxjerrëse Nr. i Referencës:     ALBEITI/CS/CQ/E.2 Kjo Kërkesë për Shprehje Interesi publikohet pas Njoftimit të Përgjithshëm të Prokurimit për këtë projekt, i publikuar në Development Business...