Janar 2020

Më datë 24 Janar 2020, Drejtuesi i Sekretariatit Kombëtar EITI, z. Genci Tërpo, zhvilloi një takim me anëtarët e Grupit Ndërinstitucional të Punës (MSG), të kryesuar nga Kryetari i saj, z. Ilir Bejtja. Ky takim u zhvillua në kuadër të ecurisë së punës, mbi çështjet...

NJOFTIM I DHËNIES SË KONTRATËS NË FORMATIN PDF Emri i Projektit: Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Granti Nr. TFA6493) Vendi: Shqipëri Numri i Projektit: P158380 Data: 21 Janar 2020   Kompania Konsulente të cilës i është dhënë Kontrata:       Deloitte Albania shpk   Adresa e Kompanisë Konsulente:     Rr. “Faik Konica”, Ndërtesa nr. 6, Hyrja nr. 7,...