Dhjetor 2020

Në datën 24 Dhjetor 2020 u zhvillua Prezantimi i Studimit Final të Projektit “Shërbime Konculence për Impaktin Social të Industrisë Nxjerrëse në kontekstin Lokal, Punësim” nr. ALBEITI/CS/CQ/E.3, të realizuar me fondet e Bankës Botërore, nga Konsulenti Haxhiaj&Hajdari, në nënkontraktim me Albanian Local Capacity Development Foundation...

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i Portalit AlbEITI Open Data, te Grupi Ndërinstitucional i Punës (MSG Shqipëri) me përfaqësues të qeverisë, kompanive dhe shoqërisë civile. Prezantimi siguroi një pamje të përgjithshme të moduleve të sistemit, duke u përqëndruar veçanërisht në modulet që janë të arritshme...

Në 18 Dhjetor 2020, në sallën Europa tek libraria Tirana Times, Ambasadori i Marrëdhënieve me Publikun i EITI-t për vitin 2020, Ledion Krisafi, organizoi një takim me gazetarë. Gjatë takimit drejtuesi i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse, Genci Tërpo, bëri një prezantim të projekteve...

Njoftimi i Dhënies së Kontratës Emri i Projektit: Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Granti Nr. TF0A6493) Vendi: Shqipëri Numri i Projektit: P158380 Data: 13 Nëntor 2020 Dhënia e Kontratës për Procedurën “RfQ”   Emri dhe Adresa e Furnizuesit Data e nënshkrimit të Kontratës Metoda e Prokurimit Cmimi Kohëzgjatja Qëllimi i përmbledhur i Kontratës CCS shpk   Rr. “Sulejman Delvina”, ...

Pavarësisht gjendjes së vështirë me pandeminë Covid-19, Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI) ka arritur të realizojë projektet e planifikuara për 2020. Kjo u tha nga zoti Genci Tërpo, drejtor i EITI në Shqipëri gjatë prezantimit të projekteve të EITI-t për vitin 2020. ‘Ky...

Njoftim i Dhënies së Kontratës Emri i Projektit: Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Granti Nr. TF0A6493) Vendi: Shqipëri Numri i Projektit: P158380 Data: 5 Nëntor 2020   Konsulenti të cilit i është dhënë Kontrata:     Znj. Alba Cela   Adresa e Konsulentit:     Rr. “Andon Zako Çajupi, No.20/5”, Tiranë, Shqipëri. E-mail: acela@aiis-albania.org Mobile: +355696031023 Data e nënshkrimit të Kontratës:   5...