Maj 2019

EITI dhe Prezenca e OSBE organizuan në datën 30 Maj 2019 në Bashkinë Vlorë Workshop-in e Dytë Ndër-Vendor me Tematikën: Impakti i Rentës Minerare në komunitetet Lokale. Në Workshop morën pjesë Përfaqësues të Sekretariatit dhe MSG EITI-Shqipëri, përfqësues të Prezencës OSBE, përfaqësues të Bashkive Vlorë, Himarë,...

Nën organzimin e OSBE në datat 27-28 Maj u zhvillua në Bratislavë, Sllovaki, Forumi Ekonomik dhe Mjedisor me temë “Promovimi i Sigurisë dhe Progresit Ekonomik nëpërmjet kooperimit energjitik dhe konektivitetit”, ku me ftesë të OSBE u përfaqësua edhe EITI Shqipëri nga Drejtori i Sekretariatit Kombëtar...

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E INDIVIDËVE) Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A6493 Titulli i paketës:      Përzgjedhja e një Konsulenti Individual si Ambasador i Marrëdhënieve me Publikun për EITI Shqipëri në vitin 2019 Nr. i Referencës:     ALBEITI/CS/IC/C.2 Kjo Kërkesë për Shprehje Interesi...

Në datën 10 maj 2019 u organizua në Tiranë, nën kujdesin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë të Shqipërisë, si dhe Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik të Kosovës, Konferenca  Ndërkombëtare “Për zhvillimin integral të industrisë Minerare me ndikim minimal në Mjedis”. Konferenca trajtoi problematika që lidhen me...

EITI dhe Prezenca e OSBE organizuan në datën 9 Maj në Bashkinë Roskovec, Workshop-in e Parë Ndër-Vendor me Tematikën:  Impakti i Rentës Minerare në komunitetet Lokale. Në Workshop morën pjesë Përfaqësues të Sekretariatit dhe MSG EITI-Shqipëri, Misionit të OSBE, përfaqësues të Bashkive Fier, Roskovec, Patos, përfaqësues...