Dhjetor 2019

Në datë 2 Dhjetor 2019, në ambjentet e Sekretariatit Kombëtar EITI, prezantohet me anëtarët e MSG, Drejtuesi i ri i Sekretariatit Kombëtar EITI, Z. Genci Tërpo. Në fjalën e tij, Z. Tërpo fillimisht falenderoi për pjesëmarrjen dhe shprehu besimin se me përvojën profesionale që kanë anëtarët...

Në datën 19 Nëntor 2019 në Tiranë nga Alb-EITI , Prezenca e OSBE në Shqipëri  dhe Agjensia për mbështetjen e Vetë-Qeverisjes Vendore u organizua Takimi në nivel Teknik për Impaktin e Rentës në Zhvillimin e Qëndrueshëm. Në takim  morën pjesë përfaqësues të Sekretariatit dhe MSG AlbEITI...

Në datën 31 Tetor 2019 në ambjentet e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë u organizua mbledhja e MSG – AlbEITI, ku morën pjesë anëtarët e MSG, Sekretariatit Kombëtar Alb EITI, përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve,...

Në Paris në datat 17-19 Qershor u zhvillua Konferenca Globale EITI 2019, me një pjesëmarrje shumë të gjere mbi 1.000 përfaqësues nga 98 shtete të ndryshme, i cili është Forumi më i madh botëror 3- vjeçar periodik i EITI Ndërkombëtar,  nën logon “Open Data Build...