Nëntor 2018

Në datën 19  Nëntor 2018 në Vienë,  nën patronazhin e  Kancelarit  Federal të  Austrisë, z. Sebastian Kruz, dhe Bordit Drejtues dhe të Anëtarëve të Forumit Ekonomik të Vjenës, u zhvillua eventi i Forumit Ekonomik të Vienës – Dialogu i të Ardhmes, nën moton “Ekonomia takon...

Pjesëmarrja në Panairin Ndërkombëtar të 21-të të Tiranës, tregon angazhimin që Sekretariati Kombëtar EITI ka ndërmarrë në promovimin e Industrisë Nxjerrëse duke gjeneruar bashkëpunim kombëtar dhe ndërkombëtar midis grupeve ekonomike dhe tregtare të interesit. Për Sekretariatin Kombëtar EITI është me përparësi që organizimi dhe pjesëmarrja në...

Promovimi i Transparencës në nivel Lokal, tregon angazhimin që Sekretariati Kombëtar EITI ka ndërmarrë për tu bërë pjesë e një strategjie kombëtare, duke përfshirë të gjitha palët e interesuara të sektorit nxjerrës. Në këtë kuadër në datë 12 Nëntor 2018, përfaqësues të Sekretariatit Kombëtar EITI organizuan...

Në datat 31 Tetor – 2 Nëntor  2018 në Dakar, Senegal u zhvillua Takimi i 41-të i Bordit Ndërkombëtar EITI dhe Konferenca Ndërkombëtare për Beneficial Ownership Disclosure (Publikimi i të dhënave për Pronarët Realë në Industrinë Nxjerrëse), të organizuara nga Sekretariati Ndërkombëtar EITI me qëndër...