Shtator 2018

Në kuadër  të takimeve me Strukturat Lokale,  në datën  07.09.2018 nga ana e Sekretariatit Kombëtar EITI Shqipëri u realizuan  takime  me Drejtues  në Bashkitë  Pukë dhe Fushë Arrëz,  me qëllim promovimin e nismës EITI, si dhe për të diskutuar dhe problemet lidhur me kontributin e...