Qershor 2018

Në datën 26 Qershor 2018 në ambientet e Sekretariatit Kombëtar EITI, u organizua një takim me  përfaqësues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Prezenca në Shqipëri (OSBE), për të diskutuar lidhur me  krijimin e një Platforme konkrete bashkëpunimi ndërmjet dy Institucioneve. Organizata për...

Në kuadër të ecurisë të proçesit dhe aktiviteteve prioritare EITI në Shqipëri, Anëtarët e Grupit Ndërinstitucional të Punës EITI (MSG) dhe Sekretariati Kombëtar EITI, në datën 21 Qershor 2018, në ambjentet e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, organizuan një Tryezë pune për diskutimin dhe miratimin...