Prill 2018

Në 28 Mars 2018, Grupi Ndërinstitucional i Punës EITI (MSG) dhe Sekretariati Kombëtar EITI, organizuan takimin e radhës të punës në ambjentet e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Mbledhja e MSG   kishte në rend dite  Shqyrtimin dhe diskutimin e Planit të Punës EITI 2018- 2019; Planin...