Dhjetor 2017

Sekretariati Shqiptar EITI në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë në datat 20-21 Dhjetor 2017, organizuan Konferencën Ndërkombetare me temë “Shfrytëzimi i Potencialeve dhe Avantazheve të Shqipërisë si vend anëtar i EITI Ndërkombëtar”/ "Taksat dhe kuadri ligjor i industrive nxjerrëse-rasti i Shqipërisë dhe praktikat...

Sekretariati Kombëtar EITI, në ditën e parë të Konferencës Ndërkombëtare organizoi gjithashtu një Ekspozitë Fotografike, në të cilën u evidentuan shumë aspekte dhe pamje nga aktiviteti në sektorët Minerarë, Hidrokarbur dhe Elektro-Energjitik në Shqipëri. Qëllimi i kësaj Ekspozite është që të sjellë në vëmendje shfrytezimin e...

Në 6 Dhjetor 2017, nga ana e Sekretariatit Kombëtar EITI, u organizua një Takim pune në ambjentet e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, lidhur me proçedurat e përgatitjes përfundimtare të materialit të Raportit vjetor EITI 2016. Në takim morrën pjesë Zëvëndësministri dhe njëkohësisht Kryetari i MSG,...

Drejtori i Sekretariatit Kombëtar Shqiptar të Iniciativës Globale për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (AlbEITI) z. Ardit Kamberi, ka realizuar një Takim me Gazetarë të  News 24, Ora News, Monitor, Panorama. Z. Ardit Kamberi duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, theksoi rëndësinë e misionit të Sekretariatit Kombëtar EITI, i cili  promovon Transparencën...