Nëntor 2017

Nga Enio Civici Cfarë përfaqëson sot EITI? Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Extractive Industries Transparency Initiative) është një koalicion ndërkombëtar vullnetar i qeverive, shoqërive që operojnë në këtë industri dhe organizatave të shoqërisë civile të angazhuara në administrimin dhe përdorimin e burimeve natyrore, të tilla si...