Mars 2017

Rritja e bashkëpunimit mes kompanive operuese në vend dhe Sekretariatit EITI bëri të mundur organizimin e një tjetër aktiviteti të rëndësishëm në dobi të transparencës në industrinë nxjerrëse. Më 21 Mars 2017, Sekretariati Shqiptar EITI në bashkëpunim me Antea Cement Sh.A. organizuan mbledhjen e radhës  të MSG-së ...

Sekretariati Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Albania)organizuan më datë 15-16 Mars 2017 takime të drejtpërdrejta me qytetarë të rrethit të Pogradecit, përfaqësues të pushtetit vendor si dhe me nxënësit e shkollës së mesme “Muharrem Çollaku”. Në mungesë të Kryetarit të Bashkisë Pogradec z.Eduart...

Sekretariati Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Albania)organizuan më datë 15-16 Mars 2017 takime të drejtpërdrejta me qytetarë të rrethit të Pogradecit, përfaqësues të pushtetit vendor si dhe me nxënësit e shkollës së mesme “Muharrem Çollaku”. Këto takime kishin si qëllim prezantimin e Raportit...

Në 8-9 Mars 2017 stafi i Sekretariatit EITI Albania zhvilluan një sërë takimesh  në qytetin e Bulqizës,  me qëllim promovimin e Nismës EITI dhe prezantimin e Raportit EITI 2015. Në Bashkinë Bulqizë u zhvillua një takim me n/kryetarin e bashkisë z. Adhurim Lika ku u fol për përfitimet...

Në 8-9 Mars 2017 stafi i Sekretariatit EITI Albania zhvilluan një sërë takimesh  në qytetin e Bulqizës,  me qëllim promovimin e Nismës EITI dhe prezantimin e Raportit EITI 2015. Në Bashkinë Bulqizë u zhvillua një takim me n/kryetarin e bashkisë z. Adhurim Lika ku u fol për përfitimet...

Në datat 6-7 Mars 2017, grupi i Sekretariatit EITI Albania zhvilluan një sërë takimesh  në Bashkitë  e Fierit dhe Patosit me qëllim promovimin e Nismës EITI dhe prezantimin e Raportit EITI 2015. Në Bashkinë Fier u zhvillua një takim me Administratorin e Përgjithëshëm z. Florian Muçaj...

Në datat 6-7 Mars 2017, grupi i Sekretariatit EITI Albania zhvilluan një sërë takimesh në Bashkitë e Fierit dhe Patosit me qëllim promovimin e Nismës EITI dhe prezantimin e Raportit EITI 2015. Në Bashkinë Fier u zhvillua një takim me Administratorin e Përgjithëshëm z. Florian Muçaj...