Shkurt 2017

Shqipëria është e pasur në burime si naftë, gaz, qymyr, dru, bitum dhe ka potencial të lartë hidro-energjetik etj. të cilat kontribuojnë në mënyra të ndryshme për të plotësuar kërkesat për energji në vend. Faktet kryesore Energjia dhe burimet në Shqipëri Sektori i energjisë dhe burimeve...

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në bashkëpunim me Sekretariatin Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Albania) organizuan ditën e Henë, më 27 Shkurt 2017 një tryezë të rrumbullakët mbi “Transparenca dhe llogaridhënia në industrinë nxjerrëse në Shqipëri”. Kjo tryezë diskutimesh mes sekretariatit dhe shoqërisë...

Hidrocentralet private dhe ato me konçesion kontribuan me 28% të prodhimit vendas të energjisë për vitin 2016. Roli i tyre në rritjen e prodhimit vendas ka ardhur gjithnjë e në rritje, teksa për herë të parë pas shumë vitesh, Shqipëria ishte një eksportues neto në...

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e një Konsulenti Individual për Menaxhimin Financiar , ju informojmë se fitues është shpallur Z. Edmond Shehu. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Z. Edmond Shehu është nënshkruar më datë 30.01.2017. Lexo më shumë…...