Nëntor 2016

Në 22 Nëntor 2016, në rrethin e Rrëshenit, Sekretariati Shqiptar EITI zhvilloi takime të drejtpërdrejta në kantieret e punës, me drejtuesit e subjekteve “Miniera Brajani 2013” dhe “Ayen Enerji A.S”. Pas raportimeve të deritanishme që kemi marrë nga Administratori i Pavarur, Deloitte Audit Albania, rezultojnë...

Në kuadër të hartimit të një Strategjie Komunikimi sa më efikase, Konsulenti Individual Znj. Emanuela Zaimi, kontraktuar sipas proçedurës së Prokurimit IC të Bankës Botërore,  dorëzoi  pranë zyrave të Sekretariatit Shqiptar EITI, "Strategjinë Finale të Komunkimit dhe Plan Veprimi EITI, Nëntor 2016- Dhjetor 2017"...

Më 13 Shtator, 2016, në fillim të përgatitjes së Strategjisë së Komunikimit EITI 2016 – 2017,  Sekretariati Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse zhvilloi të tretin anketim EITI për të matur impaktin që ka EITI në komunitet deri më tani. Ky anketim vjen edhe pas...

Në datën 02 Nëntor 2016 në zonën e Marinzës, Bashkia Roskovec u organizua një takim me banorë të zonës në kuadrin e takimeve, kontakteve, shpërndarjes dhe përdorimit të informacionit EITI më gjerë në komunitetet e zonave të industrisë nxjerrëse. Një takim dhe ballafaqim i drejtpërdrejtë me...

Në 3 Nëntor 2016, Sekretariati Shqiptar EITI përmbylli ‘Anketën EITI 3’ me Bashkinë e Vaut të Dejës. Takimi me Nën-Kryetarin e Bashkisë së Vaut të Dejës ishte i pari takim që Sekretariati Shqiptar EITI organizon në këtë Bashki që nga publikimi i Raportit EITI 2013-2014...