Tetor 2016

Dita e dytë e Panairit Ndërkombëtar “Energjia dhe Ndërtimi” nisi me prezantimin e projekteve strategjike për zhvillimin e sektorit duke ofruar mundësi biznesi për pjesëmarrësit në realizimin e bashkëpunimeve me subjektet e huaja, institucionet shtetërore, kompanive private, etj. Projektet u prezantuan nga përfaqësues të Ministrisë...

Tirana Expo Centre në bashkëpunim me Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë organizojnë nga data 27-29 Tetor 2016, Edicionin e Tretë të Panairit “Energjia dhe Ndërtimi”, me fokus nxitjen e industrisë vendase dhe rritjes së ndërveprimit rajonal në sektorët e energjisë së rinovueshme, eficensës në energji,...

  Njoftim Sekretariati Kombëtar EITI njofton që më datë 31 Tetor 2016, zhvillohet takimi i radhës i Bordit Shqiptar EITI. Në rend të ditës janë: 1. Prezantimi i Raportit e Parë të Rakordimit për Raportin EITI 2015 nga ana e Administratorti të Pavarur, - Deloitte Audit Albania 2. Prezantimi...

Ky artikull u publikua fillimisht në faqen e internetit të Sekretariatit Ndërkombëtar EITI (eiti.org), e enjte, 27 Tetor 2016 nga Oliana Valigura. Takimi i 35-të i Bordit EITI, të organizuar nga Qeveria e Kazakistanit, mblodhi mbi tetëdhjetë anëtarë dhe vëzhgues. Bordi diskutoi progresin e zbatimit në...

Në 24 tetor 2016 u zhvillua “Anketa EITI 3” në qytetin e Tiranës. Sekretariati Shqiptar EITI vendosi që të anketuarit në qytetin e Tiranës të jenë kryesisht grupmoshat e reja, duke e kthyer këtë anketim edhe si një mjet promovimi të implementimit EITI në Shqipëri...

Sekretariati Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse vijon me zhvillimin e anketës  EITI në qytetin e Kukësit. U anketuan 100 qytetarë të grup moshave të ndryshme duke na mundësuar kështu të dhëna mbi informacionin që qytetarët kanë rreth zhvillimeve të industrisë nxjerrëse në zonën e tyre...

Ndalesa e rradhës ku Sekretariati Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse zhvilloi anketimin EITI ishte qyteti i Rrëshenit. Pyetësori konsistoi në 21 pyetje dhe u anketuan 100 qytetar të grup moshave të ndryshme. Ky anketim do na ndihmoj në hartimin e një Strategjie Komunikimi sa më...