Shtator 2016

Ky artikull u publikua fillimisht në faqen e internetit të Sekretariatit Ndërkombëtar EITI (eiti.org)   Në qershor, Bordi EITI dha dritën jeshile për të ecur përpara me Validitimin, mekanizmi i garancisë së cilësisë EITI (Shih buletinin e qershorit). Që nga 1 korriku, Sekretariati Ndërkombëtar EITI ka qënë...

Në datat 19 ,20, 21 dhe 22 Shtator 2016 në Bashkitë Fier-Patos-Vlorë-Selenicë, Sekretariati Shqiptar EITI, zhvilloi për të tretin vit radhazi Anketën EITI. Ky anketim zhvillohet pas publikimit të Raportit EITI 2013 dhe 2014, në kuadër të hartimit të një Strategjie Komunikimi sa më efikase dhe mbi...

Pas publikimit të Raportit EITI 2013 dhe 2014, Sekretariati Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse nisi anketimin EITI. Anketimi EITI është kthyer tashmë si një aktivitet i përvitshëm i cili synon të masi impaktin e Nismës EITI në komunitet. Në datat 13,14, 15 dhe 16 Shtator...

Sot më 6 Shtator 2016, në ambjentet e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, Administratori i Pavarur Deloitte Audit Albania i cili do të kryejë rakordimin e raportit EITI 2015 dhe Sekretariati EITI Shqipëri, së bashku, zhvilluan një seminar informues për kompanitë dhe institucionet raportuese mbi...