Korrik 2016

  Njoftim   Sekretariati Kombëtar EITI njofton që më datë 29 Korrik 2016, zhvillohet mbledhja e radhës e Grupi Ndërinstitucional të Punës EITI. Bordi EITI pritet të miratoj listën e kompanive që do marrin pjesë në raportimin EITI 2015, referuar pragut të materialitetit dhe ku Administratori i Pararur,...

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit të shërbimit “Administrator i Pavarur për Përgatitjen dhe Rakordimin e Raporteve EITI 2015 dhe 2016″, ju informojmë se fitues është shpallur kompania Deloitte Audit Albania shpk, Tiranë. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Kompanisë Deloitte Audit Albania shpk...