Qershor 2016

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) së bashku me Eurasia Hub organizuan ditën e premte dhe të shtunë, datë 24-25 Qershor 2016, në Durrës, një trajnim 2 ditor për grupet e interesit së Kosovës, mbi Nismën për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse EITI. Trajnuesit nga...

MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË EITI Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse  KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E INDIVIDËVE) Republika e Shqipërisë Ministria e Energjisë dhe Industrisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A1769 Titulli i paketës:        Përzgjedhja e një Konsulenti Individual për hartimin e Strategjisë...

MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË EITI Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse  KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E FIRMAVE) Republika e Shqipërisë Ministria e Energjisë dhe Industrisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A1769 Titulli i paketës:        Përzgjedhja e një Firme si Administrator i Pavarur për Përgatitjen...

MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË EITI Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse  KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E FIRMAVE) Republika e Shqipërisë Ministria e Energjisë dhe Industrisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A1769 Titulli i paketës:         Përzgjedhja e një Firme për Rishikimin Ligjor dhe Rregullator...

Ky artikull u publikua fillimisht në faqen e internetit të Sekretariatit Ndërkombëtar EITI (eiti.org) Takimi i Bordit Ndërkombëtar EITI, Standartit Global për qeverisjen e burimeve natyrore, po zhvillohet në Oslo, Norvegji më datat 1 dhe 2 Qershor. Takimi i Bordit kryesohet nga Fredrik Reinfeldt, Kryeministri suedez në...