Mars 2016

Nga Sokol Mati Informacioni dhe trasparenca jane dy elemente shume te rendesishem ne hartimin e politikave zhvillimore per nje rritje ekonomike te qendrueshme ne cdo sektor te ekonomise. Une do te ndalesha ne rendesine, qe keta dy elemente kane ne hartimin e politikave minerare sidomos ne kete...

Anna Herbert de la Portbarré Ky artikull u publikua fillimisht në faqen e internetit të Sekretariatit Ndërkombëtar EITI (eiti.org) Koordinatorët Kombëtarë të vendeve EITI u takuan në Lima javën e kaluar. "Disa muaj më parë u hasën kundërshtime të mëdha në lidhje me pronësinë e vërtetë, por tani...