Dhjetor 2016

 MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË EITI Albania Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E INDIVIDËVE) Republika e Shqipërisë Ministria e Energjisë dhe Industrisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A1769 Titulli i paketës:         Përzgjedhja e një Konsulenti Individual për Menaxhimin Financiar Nr....

Nga Sokol Mati Transparenca ne industrine nxjerrese lindi si inisiative mbareboterore EITI-NTIN (Extractive Industries Transparency Initiative – Nisma per Transparence ne Industrite Nxjerrese), si nje koalicion i perbere nga qeveri, kompani, shoqeria civile, investitore, organizma nderkombetare dhe ka zhvilluar nje metodologji te sakte dhe fleksibile per...

Sekretariati Shqiptar EITI në bashkëpunim me AlbChrome organizuan në 15 Dhjetor 2016, në qytetin e Bulqizës takimin e rradhës të Bordit Shqipëtar EITI. Objektivi i këtij takimi ishte rritja e bashkëpunimit mes kompanive operuese në vend dhe Sekretariatit EITI. Takimi i Bordit EITI nisi me një...

Në 22 Nëntor 2016, në rrethin e Rrëshenit, Sekretariati Shqiptar EITI zhvilloi takime të drejtpërdrejta në kantieret e punës, me drejtuesit e subjekteve “Miniera Brajani 2013” dhe “Ayen Enerji A.S”. Pas raportimeve të deritanishme që kemi marrë nga Administratori i Pavarur, Deloitte Audit Albania, rezultojnë...

Në kuadër të hartimit të një Strategjie Komunikimi sa më efikase, Konsulenti Individual Znj. Emanuela Zaimi, kontraktuar sipas proçedurës së Prokurimit IC të Bankës Botërore,  dorëzoi  pranë zyrave të Sekretariatit Shqiptar EITI, "Strategjinë Finale të Komunkimit dhe Plan Veprimi EITI, Nëntor 2016- Dhjetor 2017"...

Më 13 Shtator, 2016, në fillim të përgatitjes së Strategjisë së Komunikimit EITI 2016 – 2017,  Sekretariati Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse zhvilloi të tretin anketim EITI për të matur impaktin që ka EITI në komunitet deri më tani. Ky anketim vjen edhe pas...

Në datën 02 Nëntor 2016 në zonën e Marinzës, Bashkia Roskovec u organizua një takim me banorë të zonës në kuadrin e takimeve, kontakteve, shpërndarjes dhe përdorimit të informacionit EITI më gjerë në komunitetet e zonave të industrisë nxjerrëse. Një takim dhe ballafaqim i drejtpërdrejtë me...