Korrik 2015

Albania EITI sëbashku me Administratorin e Pavarur, Deloitte Audit Albania, i cili do të kryejë rakordimin e raporteve EITI për dy vitet fiskale, zhvilluan sot më 27 korrik 2015, në ambjentet e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë një seminar informues që shënon dhe fillimin e...

Në vitin 2012, UNICEF, United Nations Global Compact dhe Save the Children publikuan “Të drejtat e Fëmijëve dhe Parimet e Bisnesit” e cila u përgatit bazuar mbi Parimet Udhëzuese të Kombeve të Bashkuara të të drejtave të njeriut dhe Biznesit si dhe mbi Konventën e...

Pas publikimit  të Drejtave të Fëmijëve dhe të Parimeve të Biznesit (Parimet) në vitin 2012, UNICEF ka punuar për të rritur ndërgjegjësimin e fëmijëve dhe të rinjve si aktorët kryesorë të biznesit dhe është angazhuar në aktivitete për të kuptuar më mirë se si parimet...