Qershor 2015

Ky artikull u publikua fillimisht në faqen e internetit të Sekretariatit Ndërkombëtar EITI (eiti.org), e enjte, 30 prill  2015 dhe në Progres Raportin EITI 2015, e Enjte, 4 Qershor 2015. "A dëshironi të provoni të ndikoni në ndryshimin e qeverisë tonë?" "E gjitha kjo ishtë rastësi!" Dorina...

Ky artikull u publikua fillimisht në faqen e internetit të Sekretariatit Ndërkombëtar EITI (eiti.org), e Mërkurë, 21 Janar 2015 dhe ne Progres Raportin EITI 2015, e Enjte, 4 Qershor 2015. Transparenca zë një vend kyç në përpjekjet për të përtërirë sektorin e industrisë nxjerrëse në Shqipëri...

Sipas Programit Kombetar te Praktikave te Punes dhe Vendimit te Kryeministrit Nr. 395 date 29.04.2015, per “Miratimin e Programit Kombetar te Praktikave te Punes ne Administraten Shteterore dhe institucionet e tjera publike”, Sekretariati Shqiptar EITI, publikon njoftimin per aplikantet. Periudha e aplikimit eshte deri me...