Prill 2015

EITI Shqiptar morri pjesë në Samitin e Shqipërisë për Naftën, Gazin & Energjinë në 17-18 Mars 2015, Tiranë. Znj. Dorina Çinari, Drejtuese e EITI Shqiptar mbajti një prezantim se si Transparenca Nxjerrëse në BE është duke u bërë shumë shpejtë një realitet; transparenca si mjet për...

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit të shërbimit “Përzgjedhja e një Firme për Përgatitjen e Studimit mbi Potencialin e të Ardhurave nga Industria Nxjerrëse", ju informojmë se fitues është shpallur kompania Ernst & Young et Associes, Francë. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Kompanisë Ernst &...

Me date 2 Prill 2015, Grupi Nderinstitucional te Punes te EITI Shqiptar zhvilloi takimin e radhes se MSG ne ambjentet e kompanise Bankers Petroleum ne qytetin e Fierit. Ne fillim te takimit Presidenti dhe Drejtori Ekzekutiv i kompanise Bankers Petroleum Z. David French, beri nje prezantim...