Janar 2015

Takime me grupet e interesit ne Bulqizë, Patos, Pogradec dhe Kukës. Në muajt Dhjetor 2014 – Janar 2015, EITI Shqiptar në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenhauer , Qëndra për Zhvillim dhe Demokratizim të Institucioneve, ka mbajtur disa takime në qëndrat e industrisë nxjerrëse në Shqipëri, si...

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Ofertuesit për “Paketën për Fushatën e Ndërgjegjësimit Publik referuar aktiviteteve të parashikuara në Strategjinë e Komunikimit”, ju informojmë se fitues është shpallur kompania Peshkepia Architects Studio + Partners. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe kompanise Peshkepia Architects Studio...