Korrik 2014

Ne aktivitetin “300 Ditet e Energjise dhe Industrise”, sekretariati EITI Shqiptar prezantoi veprimtarine e tij dhe punen e kryer. Fjala e Znj. Dorina Çinari, Drejtuese e Sekretariatit Shqiptar EITI Shqiperia eshte vend anetar ne organizaten nderkombetare EITI dhe kjo bart dhe detyrimin e permbushjes se standartit EITI. Shqiperia...

Revista Monitor, 20.07.2014 Flet Dorina Çinari, drejtuese e Sekretariatit Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Disiplinimi i industrisë minerare në Shqipëri duket si një sfidë që do të jetë e vështirë që të fitohet, për shkak të një morie problematikash që e karakterizojnë. Masat që duhet të...

EITI Albania është Nisma për Transparencë në Industritë Nxjerrëse e cila kryen veprimtarinë e saj në kuadër të antarsimit në Organizatën Botërore për Transparencë në Industritë Nxjerrëse, EITI International e cila synon të ndërgjegjësoj të gjitha vëndet e pasura me burime natyrore (nafta, gazi, mineralet...