Prill 2014

Më 24 prill 2014, Sekretariati Shqiptar i Nismës per Transparence ne Industrine Nxjerrëse, në bashkëpunim me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri dhe Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, organizoi një forum me temë        "Promovimi i Nismës EITI dhe përfitimet publike në nivel vendi ", në Hotel...