Regjistri i kompanive konçensionare

REGJISTRI I LICENSAVE NË SEKTORIN HIDROKARBUR

Regjistri në Sektorin Hidrokarbur, azhornohet nga Sekretariati Kombëtar EITI, një herë në 6 –muaj, bazuar mbi të dhënat e publikuara nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Qëndra Kombëtare e Biznesit-QKB.

REGJISTRI VITI 2019 KLIKO KËTU

REGJISTRI VITI 2018 KLIKO KËTU

REGJISTRI VITI 2017 KLIKO KËTU