Njoftimi i Dhënies së Kontratës -Përzgjedhja e një ambasadori PR për EITI për vitin 2020