NJOFTIM I DHËNIES SË KONTRATËS-KONSULENCË PËR PROKURIMET

NJOFTIM I DHËNIES SË KONTRATËS NË FORMATIN PDF