NJOFTIM I DHËNIES SË KONTRATËS – KONSULENCË PËR MENAXHIMIN FINANCIAR

NJOFTIM I DHËNIES SË KONTRATËS NË FORMATIN PDF