Raporte

 
icon eiti report

                                                                                                                                                       Suplement i Raportit EITI 2016

 EITI 2016

icon eiti reportEITI Report 2015 Supplement

EITI 2015

icon eiti reportEITI 2013-2014

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011 

icon eiti reportEITI Validation

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Formati Përmbledhës i Raporteve EITI

icon eiti reportEITI 2016

icon eiti reportEITI 2015

icon eiti reportEITI 2014

icon eiti reportEITI 2013

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Blog

Plani i Veprimit të Shoqërisë Civile, 2019-2020

albnetlogoShoqëria civile në EITI ka qenë gjithmonë shumë aktive dhe produktive. Kjo mund të vërtetohet përmes pjesëmarrjes në mbledhjet e MSG-së, kontributin e dhënë në Më Shumë...

Plani i Veprimit i Shoqërisë Civile

888The civil society constituency to EITI was always very active and productive. That can be confirmed through participation in MSG meetings, contribution given in all Më Shumë...

Transparency and sustainable development model in the Albanian Mining Sector nga Dr. Sokol Mati

sokolTransparency and sustainable development model in the Albanian Mining Sector Dr. Sokol Mati1 1Board adviser at Beralh ShA; Lector at the Faculty of Geology and Mines, Polytechnic Më Shumë...

Lajme

Takim planifikues për rentën minerare të industrive nxjerrëse

Burimi i Lajmit: OSCE Presence in Albania Prezenca e OSBE-së organizoi sot një takim planifikues për rentën minerare të industrive nxjerrëse. Merrnin pjesë zyrtarë të Më Shumë...

Takim i Grupit Ndërinstitucional të Punës (MSG)

Më datë 24 Janar 2020, Drejtuesi i Sekretariatit Kombëtar EITI, z. Genci Tërpo, zhvilloi një takim me anëtarët e Grupit Ndërinstitucional të Punës (MSG), të Më Shumë...

Workshop mbi bashkëpunimin ndërmjet Sekretariatit Kombëtar dhe Sekretariatit EITI Ukrainë në zbulimin e Pronarëve Realë

Në datat 16-18 dhjetor 2019, në Kiev, Ukrainë, si një ndër vendet që krijoi regjistrin e parë në botë të Pronarëve Realë (Beneficial Ownership), për Më Shumë...

Njoftime

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI- SHËRBIME KONSULENCE PËR INFORMIMIN, SENSIBILIZIMIN DHE KONSULTIMIN ME TË GJITHË AKTORËT E MSG, KOMPANIVE NXJERR...

Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A6493 Titulli i paketës:Shërbime konsulence për informimin, sensibilizimin dhe konsultimin me të gjithë aktorët e Më Shumë...

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI-PËRZGJEDHJA E NJË KONSULENTI INDIVIDUAL SI ADMINISTRATOR I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN PËR EITI SHQIPËRI PËR VIT...

Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A6493 Titulli i paketës:  Përzgjedhja e një Konsulenti Individual si Ambasador i Marrëdhënieve me Publikun për Më Shumë...

Back to Top
Descargar musica