Raporte

icon eiti reportEITI Report 2015 Supplement

EITI 2015

icon eiti reportEITI 2013-2014

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011 

icon eiti reportValidimi EITI

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Formati Përmbledhës i Raporteve EITI

icon eiti reportEITI 2015

icon eiti reportEITI 2014

icon eiti reportEITI 2013

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009

Blog

Grumbullimi dhe shpërndarja e rentës minerare në NJQV

IMG_4082Gjatë muajit Maj 2017, për të mbështetur detyrat e dala nga Raporti EITI 2015 dhe problematikat e evidentuara në vitin 2016 për grumbullimin dhe shpërndarjen Më Shumë...

Raporti EITI 2015 në qytetin e Pogradecit

Pogradec.8Sekretariati Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Albania)organizuan më datë 15-16 Mars 2017 takime të drejtpërdrejta me qytetarë të rrethit të Pogradecit, përfaqësues të Më Shumë...

Raporti EITI 2015 në qytetin e Bulqizës

Bulqize.10Në 8-9 Mars 2017 stafi i Sekretariatit EITI Albania zhvilluan një sërë takimesh  në qytetin e Bulqizës,  me qëllim promovimin e Nismës EITI dhe prezantimin e Raportit EITI Më Shumë...

Lajme

Grup Pune për zbatimin e rekomandimeve të Administratorit të Pavarur në Raportin EITI 2015

Më 9 Maj 2017, Sekretariati Shqiptar EITI organizoi në ambientet e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë një takim pune me anëtarët e MSG dhe ata Më Shumë...

Workshop mbi proçesin e anëtarësimit të Kosovës në EITI

Në datën 22 Prill 2017 në hotel “Rogner”, Tiranë, u zhvillua workshop-i me temë “Mbi proçesin e anëtarësimit të Kosovës në EITI” i organizuar nga Më Shumë...

Tryezë e rrumbullakët me operatorët e industrisë nxjerrëse

Ditën e premte në orën 11:00, në ambientet e Hotel Tirana International, u mbajt tryeza e diskutimeve mes Sekretariatit të Nismës për Transparencë në Industrinë Më Shumë...

Njoftime

Urdhër i brendshëm - Fushata zgjedhore

NJOFTIM NË ZBATIM TË VKM NR. 473, DATË 01.06.2017 Në zbatim të VKM-së Nr. 473, datë 01.06.2017 për “Marrjen e masave të monitorimit e veprimtarisë, sjelljes Më Shumë...

Back to Top
Descargar musica