Dokumente Aktive

Politika Open Data

bo

BO Roadmap

Plani Punës  2016-2019

tor

MSG ToR’s

output_hcinh3

Në pritje të Raportit EITI 2015

Harta Ushtrimore e Industrisë Nxjerrëse

output_5ucAIe

Njoftime

Kërkesë për shprehje interesi – Shërbime konsulence – Përzgjedhja e individëve

 MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË EITI Albania Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E INDIVIDËVE) Republika e Shqipërisë Ministria e Energjisë dhe Më Shumë...

Kërkesë për shprehje interesi – Shërbime konsulence – Përzgjedhja e kompanive

MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË EITI Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse  KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E KOMPANIVE) Kliko ketu per shpalljen. Më Shumë...

Kërkesë për shprehje interesi – Shërbime konsulence – Përzgjedhja e individëve

MINISTRIA E ENERGJISË DHE INDUSTRISË EITI Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse  KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E INDIVIDËVE) Kliko ketu per shpalljen. Më Shumë...

Raporte

icon eiti reportEITI 2013-2014

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011 

icon eiti reportValidimi EITI

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Formati Përmbledhës i Raporteve EITI

icon eiti reportEITI 2014

icon eiti reportEITI 2013

icon eiti reportEITI 2012

Blog

Anketa mbi impaktin EITI në komunitet

fotoMë 13 Shtator, 2016, në fillim të përgatitjes së Strategjisë së Komunikimit EITI 2016 – 2017,  Sekretariati Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse zhvilloi të Më Shumë...

Komente për takimet në zonat e industrisë nxjerrëse, Tetor 2016

foto-agim-1-1Në 3 Tetor 2016, në kuadër të anketimit EITI 2015, patëm kontakte e takime me banorë dhe përfaqësues të bashkive të veçanta Librazhd e Përrenjas, Më Shumë...

Transparenca dhe zhvillimi në sektorin minerar

sokol-matiNga Sokol Mati Informacioni dhe trasparenca jane dy elemente shume te rendesishem ne hartimin e politikave zhvillimore per nje rritje ekonomike te qendrueshme ne cdo sektor Më Shumë...

Lajme

Transparenca si mjet ndihmes per pranim nga komuniteti te biznesit minerar

sokol-mati-2Nga Sokol Mati Transparenca ne industrine nxjerrese lindi si inisiative mbareboterore EITI-NTIN (Extractive Industries Transparency Initiative – Nisma per Transparence ne Industrite Nxjerrese), si nje koalicion Më Shumë...

Strategjia e Komunikimit EITI, Nëntor 2016 - Dhjetor 2017

pastedimage-1Në kuadër të hartimit të një Strategjie Komunikimi sa më efikase, Konsulenti Individual Znj. Emanuela Zaimi, kontraktuar sipas proçedurës së Prokurimit IC të Bankës Botërore,  dorëzoi  pranë zyrave të Sekretariatit Më Shumë...

Takim me komunitetin ne zonën e Marinzës, Roskovec

img_20161102_112157Në datën 02 Nëntor 2016 në zonën e Marinzës, Bashkia Roskovec u organizua një takim me banorë të zonës në kuadrin e takimeve, kontakteve, shpërndarjes Më Shumë...

Back to Top
Descargar musica