Lajmet e Fundit

Asnjë lek nga renta minerare për pushtetin vendor

Gazeta Shqip 26 Qershor 2014 Të ardhurat/ Drejtuesja e sekretariatit për transparencën, Dorina Çinari: Gati raporti “EITI 2011” Sipas të dhënave për vitin 2011, pushtetit vendor nuk Me Shume...

Reforme ne Industrine nxjerrese

Ministri i Energjise dhe Industrise Z. Damian Gjiknuri shprehet per reformen ne sektorin e Industrise Nxjerrese. Shqipëria ka publikuar raportin e saj EITI 2011, i Me Shume...

EITI Shqiptar ne “300 Ditet e Energjise dhe Industrise”

Ne aktivitetin “300 Ditet e Energjise dhe Industrise”, sekretariati EITI Shqiptar prezantoi veprimtarine e tij dhe punen e kryer. Fjala e Znj. Dorina Çinari, Drejtuese e Me Shume...

Minierat: Shteti, ky humbës i madh

Revista Monitor, 20.07.2014 Flet Dorina Çinari, drejtuese e Sekretariatit Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Disiplinimi i industrisë minerare në Shqipëri duket si një sfidë që do Me Shume...

Flukset e parasë në industrinë nxjerrëse

EITI Albania është Nisma për Transparencë në Industritë Nxjerrëse e cila kryen veprimtarinë e saj në kuadër të antarsimit në Organizatën Botërore për Transparencë në Me Shume...

Shqiperia publikon raportin EITI per vitin 2011

Shqiperia publikon raportin e saj EITI per vitin 2011. Ky raport permbledh informacion mbi rakordimin e te ardhurave fiskale dhe jo fiskale nga industria nxjerrese Me Shume...

Back to Top
Descargar musica