udherrefyesi foto homepage

Udhërrëfyesi EITI

faktembieitin ikon

Fakte EITI

msi integrity

MSI Integrity

Standarti EITI

Standarti EITI 2016

Standarti EITI

Standarti EITI 2013

Harta Ushtrimore e Industrisë Nxjerrëse

output_5ucAIe

Njoftime

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit Individual për shërbimin “Hartimi i Strategjisë së Komunikimit 2016 - 2017″, Ref. No ALBEITI/IC/001, ju informojmë se Më Shumë...

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit për shërbimin “Rishikimi Ligjor dhe Rregullator të Kuadrit Ligjor Kombëtar″, Ref. No ALBEITI/CQ/002, ju informojmë se fitues Më Shumë...

Njoftim - Mbledhja e MSG-së

  Njoftim   Sekretariati Kombëtar EITI njofton që më datë 29 Korrik 2016, zhvillohet mbledhja e radhës e Grupi Ndërinstitucional të Punës EITI. Bordi EITI pritet të miratoj Më Shumë...

Raporte

icon eiti reportEITI 2013-2014

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011 

icon eiti reportValidimi EITI

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Formati Përmbledhës i Raporteve EITI

icon eiti reportEITI 2014

icon eiti reportEITI 2013

icon eiti reportEITI 2012

Blog

Transparenca dhe zhvillimi në sektorin minerar

sokol-matiNga Sokol Mati Informacioni dhe trasparenca jane dy elemente shume te rendesishem ne hartimin e politikave zhvillimore per nje rritje ekonomike te qendrueshme ne cdo sektor Më Shumë...

Komente mbi Raportet e EITI-t për vitet 2013 dhe 2014

comment-icon (1)Përparim Alikaj Përfaqësues i FIAA  në MSG Publikimet e raporteve të EITI-t për vitet 2013 dhe 2014 në Dhjetor të vitit 2015 ishin një sukses i madh Më Shumë...

Institucionet publike dhe entet që qeverisin sektorin - Raporti EITI 2013-2014

institucInstitucionet publike dhe entet që qeverisin sektorin Raporti EITI 2013-2014   Figura 1- Institucionet kryesore publike dhe linjat e raportimit Ministria e Energjisë dhe Industrisë1 ("MEI" ose "Ministria") Më Shumë...

Lajme

15 Validitime në proçes

validKy artikull u publikua fillimisht në faqen e internetit të Sekretariatit Ndërkombëtar EITI (eiti.org)   Në qershor, Bordi EITI dha dritën jeshile për të ecur përpara me Më Shumë...

Seminar informues mbi raportimin EITI 2015

Sot më 6 Shtator 2016, në ambjentet e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, Administratori i Pavarur Deloitte Audit Albania i cili do të kryejë rakordimin Më Shumë...

Vendimet e Grupit Ndërinstitucional të Punës - 29 Korrik 2016

Në mbledhjen e Bordit të Grupit Ndërinstitucional të Punës (MSG), mbajtur më 29 korrik 2016, vendimet si më poshtë u propozuan dhe u miratuan nga Më Shumë...

Back to Top
Descargar musica