Raporte

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportValidimi EITI

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Njoftime

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit për “Sesione trajnimi mbi Qeverisjen e Burimeve Natyrore, industritë nxjerrëse dhe standardet EITI për OSHC-të Shqiptare, zyrtarë Me Shume...

Njoftim i Dhenies se Kontrates

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Kontraktorit për shërbimin “Hartimi i hartës potenciale ushtrimore të industrisë nxjerrëse”, ju informojmë se fitues është shpallur kompania Me Shume...

Lajme

Formularët e Raportimit EITI 2013 dhe EITI 2014

Nafta dha Gazi Reporting Templates_2014 Reporting Templates_2013 Hidroenergjia Reporting Templates_2014 Reporting Templates_2013 Minierat Reporting Templates_2014 Reporting Templates_2013 Me Shume...

Seminar informues për Raportet EITI 2013 dhe 2014

Albania EITI sëbashku me Administratorin e Pavarur, Deloitte Audit Albania, i cili do të kryejë rakordimin e raporteve EITI për dy vitet fiskale, zhvilluan sot Me Shume...

Studim mbi Naftën dhe Gazin UNICEF EXTRACTIVE PILOT

Në vitin 2012, UNICEF, United Nations Global Compact dhe Save the Children publikuan “Të drejtat e Fëmijëve dhe Parimet e Bisnesit” e cila u përgatit Me Shume...

Back to Top
Descargar musica