Raporte

EITI 2016

icon eiti reportEITI Report 2015 Supplement

EITI 2015

icon eiti reportEITI 2013-2014

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011 

icon eiti reportValidimi EITI

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Formati Përmbledhës i Raporteve EITI

icon eiti reportEITI 2016

icon eiti reportEITI 2015

icon eiti reportEITI 2014

icon eiti reportEITI 2013

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Blog

EITI, Transparenca në perdorimin e burimeve natyrore-nga Anisa Deda

Vendi ynë vlerësohet si një vend i pasur në burime natyrore, naftë, gaz dhe minerale. Burimet natyrore mund të sjellin përfitime në masë të madhe Më Shumë...

EITI në Shqipëri, rekomandimet kryesore për industrinë nxjerrëse - nga Enio Civici

Enio-Civici-1Transparenca është politika më e mirë kur flasim për industri të cilat shfrytëzojnë burimet natyrore të një vendi. Një ndër organizmat më të fuqishëm dhe Më Shumë...

Transparenca në shërbim të mirëmbajtjes së burimeve natyrore-nga Enio Civici

Enio-Civici-1Shqipëria, nën syrin e investitorëve të rëndësishëm vendës dhe të huaj përmban një ftesë shumë interesante nëse flitet për burime. Njerëzore, energjetike, minerale dhe turistike Më Shumë...

Lajme

Commodity Trading dhe Beneficial Ownership në fokusin e aktivitetit EITI

Në  datë 7 Dhjetor 2018 u organizua Takimi përmbyllës i programit një vjeçar të  aktivitetit  EITI, ku morrën pjesë anëtarë të MSG, Zv. Ministri i Më Shumë...

Forumi Ekonomik i Vjenës - Dialogu i të Ardhmes – “Ekonomia takon Politikën” (15th Jubilee Vienna Economic Forum - Vienna Future Dialogue 20...

Në datën 19  Nëntor 2018 në Vienë,  nën patronazhin e  Kancelarit  Federal të  Austrisë, z. Sebastian Kruz, dhe Bordit Drejtues dhe të Anëtarëve të Forumit Më Shumë...

EITI Shqipëri rrit bashkëpunimin me grupet e interesit

Pjesëmarrja në Panairin Ndërkombëtar të 21-të të Tiranës, tregon angazhimin që Sekretariati Kombëtar EITI ka ndërmarrë në promovimin e Industrisë Nxjerrëse duke gjeneruar bashkëpunim kombëtar Më Shumë...

Njoftime

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Specialist i Burimeve Njerëzore në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Sekretariatin e Nismës për Transparencë - kategoria: III-b Lloji i diplomës "Shkenca shoqërore", niveli minimal i Më Shumë...

Back to Top
Descargar musica