Raporte

icon eiti reportEITI Report 2015 Supplement

EITI 2015

icon eiti reportEITI 2013-2014

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011 

icon eiti reportValidimi EITI

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Formati Përmbledhës i Raporteve EITI

icon eiti reportEITI 2015

icon eiti reportEITI 2014

icon eiti reportEITI 2013

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009

Blog

EITI, Transparenca në perdorimin e burimeve natyrore-nga Anisa Deda

Vendi ynë vlerësohet si një vend i pasur në burime natyrore, naftë, gaz dhe minerale. Burimet natyrore mund të sjellin përfitime në masë të madhe Më Shumë...

EITI në Shqipëri, rekomandimet kryesore për industrinë nxjerrëse - nga Enio Civici

Enio-Civici-1Transparenca është politika më e mirë kur flasim për industri të cilat shfrytëzojnë burimet natyrore të një vendi. Një ndër organizmat më të fuqishëm dhe Më Shumë...

Transparenca në shërbim të mirëmbajtjes së burimeve natyrore-nga Enio Civici

Enio-Civici-1Shqipëria, nën syrin e investitorëve të rëndësishëm vendës dhe të huaj përmban një ftesë shumë interesante nëse flitet për burime. Njerëzore, energjetike, minerale dhe turistike Më Shumë...

Lajme

Mbledhje e Grupit Ndërinstitucional të Punës EITI (MSG)

Në 28 Mars 2018, Grupi Ndërinstitucional i Punës EITI (MSG) dhe Sekretariati Kombëtar EITI, organizuan takimin e radhës të punës në ambjentet e Ministrisë së Më Shumë...

Takim zyrtar në Komisionin e Pavarur për Minierat dhe Mineralet (KPMM) të Kosovës

Në datën 9 Mars 2018 Drejtori i Sekretariatit Kombëtar Alb EITI, z. Ardit Kamberi, ka zhvilluar takime pune në Komisionin e Pavarur për Miniera dhe Më Shumë...

Konferencë për Prezantimin e Raportit EITI 2016 dhe promovimin e Transparencës në aktivitetin e shfrytëzimit të Burimeve Natyrore në Shqipëri

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në bashkëpunim me Sekretariatin Kombëtar të Transparencës për Industrinë Nxjerrëse Alb EITI, organizoi në datë 28 Shkurt 2018, Konferencën me temë Më Shumë...

Njoftime

Urdhër i brendshëm - Fushata zgjedhore

NJOFTIM NË ZBATIM TË VKM NR. 473, DATË 01.06.2017 Në zbatim të VKM-së Nr. 473, datë 01.06.2017 për “Marrjen e masave të monitorimit e veprimtarisë, sjelljes Më Shumë...

Back to Top
Descargar musica