RaporteStudime

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportValidimi EITI

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

icon eiti report

Studimi i Fizibilitetit 

icon eiti report

Studimi EITI

Njoftime

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit të shërbimit “Përzgjedhja e një Firme për Përgatitjen e Studimit mbi Potencialin e të Ardhurave nga Industria Nxjerrëse", ju Me Shume...

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit të shërbimit “Përzgjedhja e një Firme për Studimin e Fizibilitetit për Sistemet e Integruara të të dhënave EITI", ju informojmë Me Shume...

Lajme

Seminar i "Publish What You Pay" për shoqërinë civile lokale

EITI Shqiptar në bashkëpunim me Publish What You Pay (PWP) organizuan në Tiranë, më 20 – 22 Prill 2015, një trajnim mbi gritjen e kapacitetit Me Shume...

Samiti Shqiptar mbi Naftën, Gazin & Energjinë 2015

EITI Shqiptar morri pjesë në Samitin e Shqipërisë për Naftën, Gazin & Energjinë në 17-18 Mars 2015, Tiranë. Znj. Dorina Çinari, Drejtuese e EITI Shqiptar mbajti Me Shume...

 

 

Back to Top
Descargar musica