Raporte

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportValidimi EITI

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Njoftime

Njoftim per Praktike Pune

Sipas Programit Kombetar te Praktikave te Punes dhe Vendimit te Kryeministrit Nr. 395 date 29.04.2015, per “Miratimin e Programit Kombetar te Praktikave te Punes ne Me Shume...

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit të shërbimit “Përzgjedhja e një Firme për Përgatitjen e Studimit mbi Potencialin e të Ardhurave nga Industria Nxjerrëse", ju Me Shume...

Lajme

Studim mbi Naftën dhe Gazin UNICEF EXTRACTIVE PILOT

Në vitin 2012, UNICEF, United Nations Global Compact dhe Save the Children publikuan “Të drejtat e Fëmijëve dhe Parimet e Bisnesit” e cila u përgatit Me Shume...

Objektivat e studimit pilot të minierave

Pas publikimit  të Drejtave të Fëmijëve dhe të Parimeve të Biznesit (Parimet) në vitin 2012, UNICEF ka punuar për të rritur ndërgjegjësimin e fëmijëve dhe Me Shume...

Dorina Çinari e Shqipërisë

Ky artikull u publikua fillimisht në faqen e internetit të Sekretariatit Ndërkombëtar EITI (eiti.org), e enjte, 30 prill  2015 dhe në Progres Raportin EITI 2015, Me Shume...

Back to Top
Descargar musica