Raporte

EITI 2016

icon eiti reportEITI Report 2015 Supplement

EITI 2015

icon eiti reportEITI 2013-2014

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011 

icon eiti reportValidimi EITI

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Formati Përmbledhës i Raporteve EITI

icon eiti reportEITI 2016

icon eiti reportEITI 2015

icon eiti reportEITI 2014

icon eiti reportEITI 2013

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Blog

Transparency and sustainable development model in the Albanian Mining Sector nga Dr. Sokol Mati

sokolTransparency and sustainable development model in the Albanian Mining Sector Dr. Sokol Mati1 1Board adviser at Beralh ShA; Lector at the Faculty of Geology and Mines, Polytechnic Më Shumë...

EITI - Arritjet dhe Sfidat në Shqipëri nga Prof.Dr.Përparim Alikaj

perparimEITI - ARRITJET DHE SFIDAT NË SHQIPËRI Prof.Dr.Përparim Alikaj Anëtar i MSG, ALBEITI Kryetar i Komitetit të Mineraleve të Naftës & Gazit në Shoqatën e Investitorëve të Huaj Më Shumë...

Zbulimi i Pronarëve Përfitues nga Anisa Deda

anBordi i EITI pas një periudhe testimi, vendosi në shkurt të vitit 2013 që në të ardhmen EITI duhet të kërkojë deklarimin e pronësisë përfituese Më Shumë...

Lajme

Takim i MSG në funksion të prioriteteve dhe sfidave EITI

Në  datën 12 Shkurt 2019, u organizua mbledhja e MSG – EITI, ku morrën pjesë anëtarët e MSG, përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Më Shumë...

Shoqëria Civile, roli i saj në Transparencën e Industrisë Nxjerrëse

Në datat 11-12 Shkurt 2019 Sekretariati Kombëtar EITI mori pjesë në Workshop-in me temë “Shoqëria Civile, roli i saj në Transparencën e Industrisë Nxjerrëse”, të organizuar Më Shumë...

Qëndra Shqiptare për Zhvillim dhe Integrim, përfaqësuese në Grupin Ndërinstitucional të Punës (MSG) bëhet pjesë e Strategjisë së Bashkëpu...

Qëndra Shqiptare për Zhvillim dhe Integrim zhvilloi një projekt monitorimi përgjatë muajve Gusht 2018-Janar 2019, në lidhje me shpërndarjen e rentës minerare për pushtetin vendor Më Shumë...

Njoftime

EMËROHET KRYETARI I RI I GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS (MSG)

Sekretariati Kombëtar EITI, njofton të gjitha palët e interesuara se Kryetari i ri i Grupit Ndërinstitucional të Punës (MSG) është Z. Ilir Bejtja, Zëvëndësministri në Më Shumë...

WORKSHOP I SHOQËRISË CIVILE DHE ZGJEDHJA E PËRFAQËSUESVE NË GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS

Në datat 11-12 Shkurt 2019 në Tiranë u organizua “Workshopin mbi ndërtimin e kapaciteteve të shoqërisë civile” ku morën pjesë 22 përfaqësues të Organizatave Kombëtare Më Shumë...

Back to Top
Descargar musica