Raporte

 
icon eiti report

                                                                                                                                                       Suplement i Raportit EITI 2016

 EITI 2016

icon eiti reportEITI Report 2015 Supplement

EITI 2015

icon eiti reportEITI 2013-2014

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011 

icon eiti reportEITI Validation

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Formati Përmbledhës i Raporteve EITI

icon eiti reportEITI 2016

icon eiti reportEITI 2015

icon eiti reportEITI 2014

icon eiti reportEITI 2013

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Blog

Plani i Veprimit të Shoqërisë Civile, 2019-2020

albnetlogoShoqëria civile në EITI ka qenë gjithmonë shumë aktive dhe produktive. Kjo mund të vërtetohet përmes pjesëmarrjes në mbledhjet e MSG-së, kontributin e dhënë në Më Shumë...

Plani i Veprimit i Shoqërisë Civile

888The civil society constituency to EITI was always very active and productive. That can be confirmed through participation in MSG meetings, contribution given in all Më Shumë...

Transparency and sustainable development model in the Albanian Mining Sector nga Dr. Sokol Mati

sokolTransparency and sustainable development model in the Albanian Mining Sector Dr. Sokol Mati1 1Board adviser at Beralh ShA; Lector at the Faculty of Geology and Mines, Polytechnic Më Shumë...

Lajme

Mision i Bankës Botërore në Tiranë për diskutimin e prioriteteve EITI dhe vizionit të zhvillimit të qëndrueshëm sektorial

Në datat 11-12 Prill 2019 një Mision i Bankës Botërore nga Washingtoni,  zhvillon  vizita pune në Tiranë, në funksion të suportit për implementimin e aktivitetit Më Shumë...

Nënshkrim Memorandum Mirëkuptimi për Bashkëpunimin ndërmjet Sekretariatit Kombëtar EITI- Shqipëri  dhe Prezencës së OSBE në Shqipëri

Në datën 2 Prill 2019 në ambjentet e OSBE në Tiranë,  u nënshkrua Memorandumi i Mirëkuptimit për Bashkëpunimin ndërmjet Sekretariatit Kombëtar Alb-EITI dhe Organizatës për Sigurinë Më Shumë...

Takim mes përfaqësuesve të Ambasadës Zvicerane në Shqipëri, MSG dhe Sekretariatit Kombëtar EITI

Në datën 29 Shkurt 2019 në ambjentet e Ambasadës Zvicerane në Shqipëri, përfaqësues të MSG dhe Sekretariatit Kombëtar EITI Shqipëri,  zhvilluan një takim me Z. Më Shumë...

Njoftime

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI -PËRZGJEDHJA E NJË SPECIALISTI PËR MENAXHIMIN FINANCIAR

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E INDIVIDËVE) Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A6493 Titulli i paketës:   Përzgjedhja e një Specialisti për Më Shumë...

NJOFTIM I PËRGJITHSHËM PËR PROKURIME

SHQIPËRI Mbështetje për Projektin e zbatimit të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse NJOFTIM I PËRGJITHSHËM PËR PROKURIME TF Nr.TF0A6493 Numri Identifikues i Projektit: P158380 Qeveria e Shqipërisë ka marrë Më Shumë...

Back to Top
Descargar musica