Raporte

icon eiti reportEITI Report 2015 Supplement

EITI 2015

icon eiti reportEITI 2013-2014

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011 

icon eiti reportValidimi EITI

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Formati Përmbledhës i Raporteve EITI

icon eiti reportEITI 2015

icon eiti reportEITI 2014

icon eiti reportEITI 2013

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009

Blog

Transparenca në shërbim të mirëmbajtjes së burimeve natyrore-nga Enio Civici

Enio-Civici-1Shqipëria, nën syrin e investitorëve të rëndësishëm vendës dhe të huaj përmban një ftesë shumë interesante nëse flitet për burime. Njerëzore, energjetike, minerale dhe turistike Më Shumë...

Grumbullimi dhe shpërndarja e rentës minerare në NJQV

IMG_4082Gjatë muajit Maj 2017, për të mbështetur detyrat e dala nga Raporti EITI 2015 dhe problematikat e evidentuara në vitin 2016 për grumbullimin dhe shpërndarjen Më Shumë...

Raporti EITI 2015 në qytetin e Pogradecit

Pogradec.8Sekretariati Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Albania)organizuan më datë 15-16 Mars 2017 takime të drejtpërdrejta me qytetarë të rrethit të Pogradecit, përfaqësues të Më Shumë...

Lajme

Konferenca Ndërkombëtare EITI

Sekretariati Shqiptar EITI në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë në datat 20-21 Dhjetor 2017, organizuan Konferencën Ndërkombetare me temë “Shfrytëzimi i Potencialeve dhe Më Shumë...

Ekspozita Fotografike EITI

Sekretariati Kombëtar EITI, në ditën e parë të Konferencës Ndërkombëtare organizoi gjithashtu një Ekspozitë Fotografike, në të cilën u evidentuan shumë aspekte dhe pamje nga Më Shumë...

Drejtori i Sekretariatit Kombëtar EITI Z. Ardit Kamberi, prezanton projektet dhe prioritetet për 2018

Në vitin 2018 Shqipëria ka nisur vitin e pestë të anëtarësimit me të drejta të plota në Iniciativën globale EITI për Transparencë në sektorët e Më Shumë...

Njoftime

Urdhër i brendshëm - Fushata zgjedhore

NJOFTIM NË ZBATIM TË VKM NR. 473, DATË 01.06.2017 Në zbatim të VKM-së Nr. 473, datë 01.06.2017 për “Marrjen e masave të monitorimit e veprimtarisë, sjelljes Më Shumë...

Back to Top
Descargar musica