Raporte

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportValidimi EITI

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Njoftime

Kërkesë për shprehje interesi

Konsulencë për sesione trajnimi mbi Qeverisjen e Burimeve Natyrore, industritë nxjerrëse dhe standardet EITI për OSHC-të Shqiptare, zyrtarë qeveritarë, parlamentarë, gazetarë, dhe për anëtarët e Me Shume...

Njoftim per Praktike Pune

Sipas Programit Kombetar te Praktikave te Punes dhe Vendimit te Kryeministrit Nr. 395 date 29.04.2015, per “Miratimin e Programit Kombetar te Praktikave te Punes ne Me Shume...

Lajme

Formularët e Raportimit EITI 2013 dhe EITI 2014

Nafta dha Gazi Reporting Templates_2014 Reporting Templates_2013 Hidroenergjia Reporting Templates_2014 Reporting Templates_2013 Minierat Reporting Templates_2014 Reporting Templates_2013 Me Shume...

Seminar informues për Raportet EITI 2013 dhe 2014

Albania EITI sëbashku me Administratorin e Pavarur, Deloitte Audit Albania, i cili do të kryejë rakordimin e raporteve EITI për dy vitet fiskale, zhvilluan sot Me Shume...

Studim mbi Naftën dhe Gazin UNICEF EXTRACTIVE PILOT

Në vitin 2012, UNICEF, United Nations Global Compact dhe Save the Children publikuan “Të drejtat e Fëmijëve dhe Parimet e Bisnesit” e cila u përgatit Me Shume...

Back to Top
Descargar musica