Raporte

EITI 2016

icon eiti reportEITI Report 2015 Supplement

EITI 2015

icon eiti reportEITI 2013-2014

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011 

icon eiti reportValidimi EITI

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Formati Përmbledhës i Raporteve EITI

icon eiti reportEITI 2016

icon eiti reportEITI 2015

icon eiti reportEITI 2014

icon eiti reportEITI 2013

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Blog

EITI, Transparenca në perdorimin e burimeve natyrore-nga Anisa Deda

Vendi ynë vlerësohet si një vend i pasur në burime natyrore, naftë, gaz dhe minerale. Burimet natyrore mund të sjellin përfitime në masë të madhe Më Shumë...

EITI në Shqipëri, rekomandimet kryesore për industrinë nxjerrëse - nga Enio Civici

Enio-Civici-1Transparenca është politika më e mirë kur flasim për industri të cilat shfrytëzojnë burimet natyrore të një vendi. Një ndër organizmat më të fuqishëm dhe Më Shumë...

Transparenca në shërbim të mirëmbajtjes së burimeve natyrore-nga Enio Civici

Enio-Civici-1Shqipëria, nën syrin e investitorëve të rëndësishëm vendës dhe të huaj përmban një ftesë shumë interesante nëse flitet për burime. Njerëzore, energjetike, minerale dhe turistike Më Shumë...

Lajme

EITI Shqiptar merr pjesë në Panairin Rajonal për Investimet në Energjinë Elektrike

Sekretariati Kombëtar EITI merr pjesë në Panairin Rajonal “Energy Expo & Forum 2018” organizuar në Tiranë në datat 5-6 Tetor 2018 dhe prezanton  Shqipërinë si Më Shumë...

Takim mbi Problematikat dhe sfidat e zgjidhjes së mosmarrveshjeve ndërmjet Bizneseve dhe Komuniteteve

Në datën 20 Shtator 2018 CAO ( The Compliance Advisor Ombudsman - me qëndër në Washington D.C. ),  pjesë e Grupit të Bankës Botërore, IFC, Më Shumë...

Takime me drejtues të Bashkive Pukë dhe Fushë Arrëz, mbi aktivitetin EITI dhe problemet lidhur me përfitimet nga Industria Nxjerrëse në këto ...

Në kuadër  të takimeve me Strukturat Lokale,  në datën  07.09.2018 nga ana e Sekretariatit Kombëtar EITI Shqipëri u realizuan  takime  me Drejtues  në Bashkitë  Pukë Më Shumë...

Njoftime

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Specialist i Burimeve Njerëzore në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Sekretariatin e Nismës për Transparencë - kategoria: III-b Lloji i diplomës "Shkenca shoqërore", niveli minimal i Më Shumë...

Back to Top
Descargar musica