Raporte

 
icon eiti report

                                                                                                                                                       Suplement i Raportit EITI 2016

 EITI 2016

icon eiti reportEITI Report 2015 Supplement

EITI 2015

icon eiti reportEITI 2013-2014

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011 

icon eiti reportEITI Validation

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Formati Përmbledhës i Raporteve EITI

icon eiti reportEITI 2016

icon eiti reportEITI 2015

icon eiti reportEITI 2014

icon eiti reportEITI 2013

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Blog

Plani i Veprimit të Shoqërisë Civile, 2019-2020

albnetlogoShoqëria civile në EITI ka qenë gjithmonë shumë aktive dhe produktive. Kjo mund të vërtetohet përmes pjesëmarrjes në mbledhjet e MSG-së, kontributin e dhënë në Më Shumë...

Plani i Veprimit i Shoqërisë Civile

888The civil society constituency to EITI was always very active and productive. That can be confirmed through participation in MSG meetings, contribution given in all Më Shumë...

Transparency and sustainable development model in the Albanian Mining Sector nga Dr. Sokol Mati

sokolTransparency and sustainable development model in the Albanian Mining Sector Dr. Sokol Mati1 1Board adviser at Beralh ShA; Lector at the Faculty of Geology and Mines, Polytechnic Më Shumë...

Lajme

EITI-OSBE: Workshop i Dytë Ndërvendor me Bashkitë e Jugut

EITI dhe Prezenca e OSBE organizuan në datën 3 Maj 2019 në Bashkinë Vlorë Workshop-in e Dytë Ndër-Vendor me Tematikën: Impakti i Rentës Minerare në Më Shumë...

EITI në Forumin Ekonomik dhe Mjedisor të OSBE me temë “ Promovimi i Sigurisë dhe Progresit Ekonomik nëpërmjet kooperimit energjitik dhe konek...

Nën organzimin e OSBE në datat 27-28 Maj u zhvillua në Bratislavë, Sllovaki, Forumi Ekonomik dhe Mjedisor me temë “Promovimi i Sigurisë dhe Progresit Ekonomik Më Shumë...

EITI – OSBE: Cikël takimesh Ndërvendore në katër Bashki të Jugut

EITI dhe Prezenca e OSBE në datat 20-21 Maj 2019 organizuan një cikël takimesh pune në katër Bashki të Jugut: Sarandë, Himarë, Selenicë, Vlorë, takime Më Shumë...

Njoftime

NJOFTIM I DHËNIES SË KONTRATËS - KONSULENCË PËR MENAXHIMIN FINANCIAR

NJOFTIM I DHËNIES SË KONTRATËS NË FORMATIN PDF             Më Shumë...

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI- PËRZGJEDHJA E NJË FIRME KONSULENTE SI ADMINISTRATOR I PAVARUR PËR PËRGATITJEN E RAPORTIT EITI 2017 DHE 2018

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI (SHËRBIME KONSULENCE– PËRZGJEDHJA E FIRMAVE) Republika e Shqipërisë Sekretariati i Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse Granti Nr.: TF0A6493 Titulli i paketës: Përzgjedhja e një Firme Më Shumë...

Back to Top
Descargar musica