Raporte

EITI 2016

icon eiti reportEITI Report 2015 Supplement

EITI 2015

icon eiti reportEITI 2013-2014

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011 

icon eiti reportValidimi EITI

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Formati Përmbledhës i Raporteve EITI

icon eiti reportEITI 2015

icon eiti reportEITI 2014

icon eiti reportEITI 2013

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009

Blog

EITI, Transparenca në perdorimin e burimeve natyrore-nga Anisa Deda

Vendi ynë vlerësohet si një vend i pasur në burime natyrore, naftë, gaz dhe minerale. Burimet natyrore mund të sjellin përfitime në masë të madhe Më Shumë...

EITI në Shqipëri, rekomandimet kryesore për industrinë nxjerrëse - nga Enio Civici

Enio-Civici-1Transparenca është politika më e mirë kur flasim për industri të cilat shfrytëzojnë burimet natyrore të një vendi. Një ndër organizmat më të fuqishëm dhe Më Shumë...

Transparenca në shërbim të mirëmbajtjes së burimeve natyrore-nga Enio Civici

Enio-Civici-1Shqipëria, nën syrin e investitorëve të rëndësishëm vendës dhe të huaj përmban një ftesë shumë interesante nëse flitet për burime. Njerëzore, energjetike, minerale dhe turistike Më Shumë...

Lajme

Kiev,Ukrainë-Event për Iniciativën EITI, organizuar nga Banka Botërore dhe Sekretariati Ndërkombëtar EITI

Banka Botërore (World Bank Extractives Global Practice) dhe Sekretariati Ndërkombëtar EITI me qëndër në Oslo, organizuan në Kiev,Ukrainë në datat 3-5 Korrik 2018, një event Më Shumë...

Workshop për Transaksionet e lëndëve të para nga Shoqëritë me kapital Shtetëror / Commodity Trading

Një nga objektivat dhe kërkesat e  EITI Ndërkombëtar (përkatësisht Kërkesa EITI 4.2) e lançuar në qershor 2016 dhe me fokus përforcimin e Transparencës për shitjen Më Shumë...

Për një Platformë Bashkëpunimi ndërmjet Sekretariatit Kombëtar EITI dhe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Prezenca në Shqi...

Në datën 26 Qershor 2018 në ambientet e Sekretariatit Kombëtar EITI, u organizua një takim me  përfaqësues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Më Shumë...

Njoftime

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Specialist i Burimeve Njerëzore në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Sekretariatin e Nismës për Transparencë - kategoria: III-b Lloji i diplomës "Shkenca shoqërore", niveli minimal i Më Shumë...

Back to Top
Descargar musica