Raporte

 
icon eiti report

                                                                                                                                                       Suplement i Raportit EITI 2016

 EITI 2016

icon eiti reportEITI Report 2015 Supplement

EITI 2015

icon eiti reportEITI 2013-2014

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011 

icon eiti reportEITI Validation

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Formati Përmbledhës i Raporteve EITI

icon eiti reportEITI 2016

icon eiti reportEITI 2015

icon eiti reportEITI 2014

icon eiti reportEITI 2013

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Blog

Plani i Veprimit të Shoqërisë Civile, 2019-2020

albnetlogoShoqëria civile në EITI ka qenë gjithmonë shumë aktive dhe produktive. Kjo mund të vërtetohet përmes pjesëmarrjes në mbledhjet e MSG-së, kontributin e dhënë në Më Shumë...

Plani i Veprimit i Shoqërisë Civile

888The civil society constituency to EITI was always very active and productive. That can be confirmed through participation in MSG meetings, contribution given in all Më Shumë...

Transparency and sustainable development model in the Albanian Mining Sector nga Dr. Sokol Mati

sokolTransparency and sustainable development model in the Albanian Mining Sector Dr. Sokol Mati1 1Board adviser at Beralh ShA; Lector at the Faculty of Geology and Mines, Polytechnic Më Shumë...

Lajme

Takime me përfaqësuesit e Bashkive Berat, Kuçovë, Ura Vajgurore dhe Skrapar

Në datat 2-3 Shtator 2019 nga ana e Sekretariatit Kombëtar AlbEITI  dhe Prezencës së OSBE u organizuan një cikël takimesh konsultative në katër Bashki: Berat, Më Shumë...

Konferenca Globale EITI - Paris 2019

Në Paris në datat 17-19 Qershor u zhvillua Konferenca Globale EITI 2019, me një pjesëmarrje shumë të gjere mbi 1.000 përfaqësues nga 98 shtete të Më Shumë...

EITI-OSBE: Workshop i Dytë Ndërvendor me Bashkitë e Jugut

EITI dhe Prezenca e OSBE organizuan në datën 3 Maj 2019 në Bashkinë Vlorë Workshop-in e Dytë Ndër-Vendor me Tematikën: Impakti i Rentës Minerare në Më Shumë...

Back to Top
Descargar musica