Njoftime

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Ofertuesit për “Paketën për Fushatën e Ndërgjegjësimit Publik referuar aktiviteteve të parashikuara në Strategjinë e Komunikimit”, ju informojmë Me Shume...

Kërkesë për shprehje interesi: Studim i fizibilitetit për shtrirjen e EITI në sektorin e Hidroenergjisë

Kjo Kërkesë për Shprehje Interesi publikohet pas Njoftimit të Përgjithshëm të Prokurimit për këtë projekt, i publikuar në Development Business online No. wb1346-03/14, të datës Me Shume...

Lajme

Promovimi i iniciatives EITI dhe Raporti EITI 2012 per Shqiperine

Si shfrytezohen pasurite nentokesore. Ne studio me Dorina Cinari, Drejtore e EITI Albania. - Format informativ i cili do tu sjelle cdo mengjes informacione te Me Shume...

Shqipëria publikon raportin EITI 2012

Lexoni artikullin e plote ne faqen e Ministrise se Energjise dhe Industrise -> http://www.energjia.gov.al/al/njoftime/lajme/shqiperia-publikon-raportin-eiti-2012 Me Shume...

Strategjia e Komunikimit dhe Plan Veprimi Nentor 2014 - Qershor 2015

Sekretariati EITI Shqiptar publikon Strategjine e Komunikimit dhe Planin e Veprimit per periudhen Nentor 2014 - Qershor 2015. Lexo Me Shume... Me Shume...

Back to Top
Descargar musica