Dokumente Aktive

Politika Open Data

bo

BO Roadmap

Plani Punës  2016-2019

tor

MSG ToR’s

ODP-icon-e1483143312254Studim mbi kuadrin legjislativ Shqiptar

Draft Raporti EITI 2015

Harta Ushtrimore e Industrisë Nxjerrëse

output_5ucAIe

Njoftime

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e një Konsulenti Individual për Menaxhimin Financiar , ju informojmë se fitues është shpallur Z. Edmond Shehu. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Më Shumë...

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e një firme konsulence për organizimin e Konferencës Ndërkombëtare të EITI Albania dhe dy tavolina të rrumbullakëta me organizatat Më Shumë...

Njoftim i Dhënies së Kontratës

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e një Konsulenti Individual si Zëdhënës i EITI Shqipëri për Strategjinë e Komunikimit 2017 , ju informojmë se fitues Më Shumë...

Raporte

icon eiti reportEITI 2013-2014

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011 

icon eiti reportValidimi EITI

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Formati Përmbledhës i Raporteve EITI

icon eiti reportEITI 2014

icon eiti reportEITI 2013

icon eiti reportEITI 2012

Blog

Anketa mbi impaktin EITI në komunitet

fotoMë 13 Shtator, 2016, në fillim të përgatitjes së Strategjisë së Komunikimit EITI 2016 – 2017,  Sekretariati Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse zhvilloi të Më Shumë...

Komente për takimet në zonat e industrisë nxjerrëse, Tetor 2016

foto-agim-1-1Në 3 Tetor 2016, në kuadër të anketimit EITI 2015, patëm kontakte e takime me banorë dhe përfaqësues të bashkive të veçanta Librazhd e Përrenjas, Më Shumë...

Transparenca dhe zhvillimi në sektorin minerar

sokol-matiNga Sokol Mati Informacioni dhe trasparenca jane dy elemente shume te rendesishem ne hartimin e politikave zhvillimore per nje rritje ekonomike te qendrueshme ne cdo sektor Më Shumë...

Lajme

Tryezë e rrumbullakët me shoqërinë civile mbi transparencën dhe llogaridhënien në industrinë nxjerrëse në Shqipëri

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civle në bashkëpunim me Sekretariatin Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Albania) organizojnë një tryezë të rrumbullakët mbi “Transparenca Më Shumë...

Takim i Bordit EITI

Sot më 31 Janar 2017, Sekretariati Shqiptar EITI organizoi takimin e rradhës të Bordit EITI në Tirana International Hotel. Ky takim u konceptua në dy Më Shumë...

Rregullore e re e MSG

RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS (MSG) NË KUADËR TË ANËTARËSIMIT NË ORGANIZMIN NDËRKOMBËTAR EITI- INTERNATIONAL -  Miratuar me Udhërin e Ministrit,  Nr. 454 Më Shumë...

Back to Top
Descargar musica